Dəyərlərimiz

Təsir

Gördüyümüz işlərin müxtəlifliyini, o cümlədən qarşımıza çıxan çoxsaylı imkanları nəzərə alsaq, təsir yaratmaq istəyi diqqətimizi cəmləməyə və səylərimizi yalnız müsbət dəyişikliklərə səbəb olmaq məqsədi daşıyan fəaliyyətlərə kökləməyə kömək edən vacib dəyərdir. Hər gün işlərimizə istər maddi, istərsə də qeyri-maddi təsir göstərmək sayəsində dəyər yaratmaq ideyası ilə ofisə daxil oluruq.

Güvən

Düzgün və davamlı fəaliyyət göstərməyimiz üçün son dərəcə vacib amil olduğuna inandığımız üçün güvənin şirkət olaraq bütün münasibətlərimizdə qarşılıqlı asılılığımızı qiymətləndirən və ifadə edən vacib bir dəyər olduğunu hesab edirik.MW şirkətində müntəzəm olaraq geri dönüş (feedback) mədəniyyətini inkişaf etdiririk, bir-birimizi əlimizdən gələn qədər səy göstərməyə ilhamlandırır və bir yerdə daha da irəliləməyə və inkişaf etməyə çalışırıq – güvən geri dönüş etməyin və almağın təməlini təşkil edən dəyərdir.

Dürüstlük

Gördüyümüz hər bir işi birmənalı olaraq doğruluq və dürüstlüklə həyata keçirmək biznesimizin əsasını təşkil edir. Güclü etik və mənəvi prinsiplərə malik olmaq və onlara hər zaman riayət etmək istər işçilərimizdə, istərsə də əməkdaşlıq etdiyimiz digər tərəflərdə axtardığımız ən vacib özəlliklərdir.

Fikrini bildir

MW şirkətində çalışma müddətindən və ya ümumi təcrübəsindən asılı olmayaraq,  hər bir işçinin öz fikrini və ideyalarını bölüşmələri nəinki xoş qarşılanır, eləcə də bu onlardan tələb edilir. Belə yüksək kadr potensialının olduğu bir mühitdə hər bir həmkarımızın fikri və ideyası şirkətin müvəffəqiyyəti üçün son dərəcə önəmlidir və belə bir şəraitin yaradılması üçün əlimizdən gələni edirik.

Davamlı öyrənmə

Bizim kimi sürətlə inkişaf edən şirkətlərin uğuru öz komfort zonasını tərk etməyi bacaran, daha da irəliləmək və mümkün ən yaxşı mövqeni əldə etmək üçün öz zəif cəhətlərini görə bilən  hərtərəfli insanlardan asılıdır. Biz qəti şəkildə inanırıq ki, işçilərimizin davamlı olaraq öyrənmələri, dəyərli mütəxəssislərin cəlb edilməsi və saxlanılması üçün həlledici amildir. Bu səbəbdən, həm iş yerində həm də işdən kənarda təlimlər keçməklə, işçilərimizin öyrənmələri və peşəkar olaraq inkişaf etmələri məqsədilə onları hər bir imkanla təmin etmək üçün əlimizdən gələni edirik.

Mükəmməllik

Mükəmməllik bizim DNT-mizdədir. Biz gördüyümüz hər bir işdə ən yüksək keyfiyyətə nail olmağa və yüksək standartlara cavab verməyə çalışırıq. Hər gün müntəzəm olaraq bunun üzərində çalışır və mükəmməlliyin bizi digərlərindən fərqlənməyə, yaxşı şirkətdən möhtəşəm şirkətə çevrilməyimizə vəsilə olan həlledici faktor olduğuna inanırıq.

Təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq

Şirkət olaraq gözlənilən hadisələri öncədən görmək,  hərəkət etmək, təşəbbüs göstərmək, onlara qarşı hazırlıqlı olmaq və cavab tədbirləri görmək bizim üçün vacibdir. MW-də imkanların bizi gəlib tapmasını gözləmirik, əksinə, istər səhmdarlarımız, istər müştərilərimiz, istərsə də işçilərimiz və ya digər maraqlı tərəflər üçün davamlı olaraq daha çox dəyər qatmağın, inkişaf etməyin və yaratmağın yollarını axtararaq özümüz üçün imkanlar üzə çıxarırıq.

Təsir

Gördüyümüz işlərin müxtəlifliyini, o cümlədən qarşımıza çıxan çoxsaylı imkanları nəzərə alsaq, təsir yaratmaq istəyi diqqətimizi cəmləməyə və səylərimizi yalnız müsbət dəyişikliklərə səbəb olmaq məqsədi daşıyan fəaliyyətlərə kökləməyə kömək edən vacib dəyərdir. Hər gün işlərimizə istər maddi, istərsə də qeyri-maddi təsir göstərmək sayəsində dəyər yaratmaq ideyası ilə ofisə daxil oluruq.

Güvən

Düzgün və davamlı fəaliyyət göstərməyimiz üçün son dərəcə vacib amil olduğuna inandığımız üçün güvənin şirkət olaraq bütün münasibətlərimizdə qarşılıqlı asılılığımızı qiymətləndirən və ifadə edən vacib bir dəyər olduğunu hesab edirik.MW şirkətində müntəzəm olaraq geri dönüş (feedback) mədəniyyətini inkişaf etdiririk, bir-birimizi əlimizdən gələn qədər səy göstərməyə ilhamlandırır və bir yerdə daha da irəliləməyə və inkişaf etməyə çalışırıq – güvən geri dönüş etməyin və almağın təməlini təşkil edən dəyərdir.

Dürüstlük

Gördüyümüz hər bir işi birmənalı olaraq doğruluq və dürüstlüklə həyata keçirmək biznesimizin əsasını təşkil edir. Güclü etik və mənəvi prinsiplərə malik olmaq və onlara hər zaman riayət etmək istər işçilərimizdə, istərsə də əməkdaşlıq etdiyimiz digər tərəflərdə axtardığımız ən vacib özəlliklərdir.

Fikrini bildir

MW şirkətində çalışma müddətindən və ya ümumi təcrübəsindən asılı olmayaraq,  hər bir işçinin öz fikrini və ideyalarını bölüşmələri nəinki xoş qarşılanır, eləcə də bu onlardan tələb edilir. Belə yüksək kadr potensialının olduğu bir mühitdə hər bir həmkarımızın fikri və ideyası şirkətin müvəffəqiyyəti üçün son dərəcə önəmlidir və belə bir şəraitin yaradılması üçün əlimizdən gələni edirik.

Davamlı öyrənmə

Bizim kimi sürətlə inkişaf edən şirkətlərin uğuru öz komfort zonasını tərk etməyi bacaran, daha da irəliləmək və mümkün ən yaxşı mövqeni əldə etmək üçün öz zəif cəhətlərini görə bilən  hərtərəfli insanlardan asılıdır. Biz qəti şəkildə inanırıq ki, işçilərimizin davamlı olaraq öyrənmələri, dəyərli mütəxəssislərin cəlb edilməsi və saxlanılması üçün həlledici amildir. Bu səbəbdən, həm iş yerində həm də işdən kənarda təlimlər keçməklə, işçilərimizin öyrənmələri və peşəkar olaraq inkişaf etmələri məqsədilə onları hər bir imkanla təmin etmək üçün əlimizdən gələni edirik.

Mükəmməllik

Mükəmməllik bizim DNT-mizdədir. Biz gördüyümüz hər bir işdə ən yüksək keyfiyyətə nail olmağa və yüksək standartlara cavab verməyə çalışırıq. Hər gün müntəzəm olaraq bunun üzərində çalışır və mükəmməlliyin bizi digərlərindən fərqlənməyə, yaxşı şirkətdən möhtəşəm şirkətə çevrilməyimizə vəsilə olan həlledici faktor olduğuna inanırıq.

Təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq

Şirkət olaraq gözlənilən hadisələri öncədən görmək,  hərəkət etmək, təşəbbüs göstərmək, onlara qarşı hazırlıqlı olmaq və cavab tədbirləri görmək bizim üçün vacibdir. MW-də imkanların bizi gəlib tapmasını gözləmirik, əksinə, istər səhmdarlarımız, istər müştərilərimiz, istərsə də işçilərimiz və ya digər maraqlı tərəflər üçün davamlı olaraq daha çox dəyər qatmağın, inkişaf etməyin və yaratmağın yollarını axtararaq özümüz üçün imkanlar üzə çıxarırıq.